Skip to main content

EPC voor appartementsgebouwen

Op datum van 1 januari 2020 is het mogelijk om een EPC te voorzien voor de gemeenschappelijke delen van een bestaand appartementsgebouw. Let op: in 2022 is de aanwezigheid van een attest verplicht ongeacht verkoop of verhuur.

Lees meer

Voor een nieuwbouw appartementsgebouw is de verplichting pas van toepassing tien jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.

Het EPC van de gemeenschappelijke delen moet opgemaakt worden per gebouw door een erkend Energiedeskundige. Om van een constructie te bepalen hoeveel gebouwen het bevat, wordt naar de interne circulatie gekeken. Is er interne circulatie mogelijk in het gebouwcomplex, zal het doorgaans over één gebouw gaan.

Wat bevat het EPC voor gemeenschappelijke delen?

 • Alle omhullende schildelen van het BV van het gebouw met uitzondering op openingen van individuele eenheden:
  • Dak
  • Buitenmuren
  • Onderste vloer
  • Openingen gemeenschappelijke delen (ramen, deuren, …)
 • Wanden en vloeren tussen individuele eenheden
 • Collectieve installatie
  • Ruimteverwarming
  • Koeling
  • Sanitair Warm Water
  • Ventilatie
 • PV installatie ook al is deze van 1 specifieke wooneenheid
 • Bij minstens 5 wooneenheden wordt de verlichting in circulatie ruimtes meegeteld
  Installaties die enkel gemeenschappelijke ruimtes bedienen worden niet meegerekend in de EPC gemeenschappelijke delen. Vanaf 5 eenheden wordt de verlichting in rekening gebracht. Wij kunnen deze regelgeving/verplichting nakomen conform Vlaamse Wetgeving.