Voor nieuwbouw

Je gebouw is in ontwerp

In deze fase zijn namelijk heel wat andere zaken nodig ook.
Maar daar kunnen wij je volledig mee ontzorgen.

Wij checken of je hernieuwbare energie­technieken haalbaar zijn!

Bouwt u een gebouw van meer dan 1000m²? Dan is een haalbaarheidsstudie van hernieuwbare energietechnieken verplicht uit te voeren binnen de maand van goedkeuring van uw bouwvergunning. Door een haalbaarheidsstudie uit te laten voeren, krijgt u een overzicht van de haalbare energiesystemen en passende energietechnieken voor uw project. Zo wint u niet alleen informatie maar bespaart u ook geld op middellange termijn.

Wij zorgen voor een heldere verslaggeving en ontzorgen u waar mogelijk. Zo zorgen onze experten zorgen voor een snelle rapportage en vlotte communicatie. Op ons kan u rekenen.

Andere diensten

In de ontwerp-fase van je project kan je deze diensten ook goed gebruiken.

Onze EPB-experten stellen voor de werken een uitgebreid EPB-verslag op. Daarin bespreken we de ventilatie, installaties, E-peil, S-peil, maximale oververhittingswaarden en de mogelijkheden inzake hernieuwbare energie. In samenspraak met de bouwheer en architecten werken we naar een optimaal resultaat. Na een overeenkomst tussen architect, aannemer en bouwheer dienen we de startverklaring in en volgen we de werken verder op tot de eindaangifte

Schakel onze erkende veiligheidscoördinatoren in op uw werf voor een vlot en veilig verloop. Onze veiligheidscoördinator ontwerp brengt alle risico’s in kaart en stelt hiermee het VG-plan (veiligheids- en gezondheidsplan) op. Dit is een handig en overzichtelijk document met te nemen maatregelen op uw werf. Daarnaast opent onze expert ook het postinterventiedossier en het coördinatiedagboek. Veiligheidscoördinatie van A-Z, waarop u kan vertrouwen.

Voor aanvang van de werken laat u best een plaatsbeschrijiving opmaken. Dit voorkomt heel wat discussies achteraf. We maken een eenduidig verslag op, ondersteund met de nodige foto’s, en bezorgen die aan alle betrokken partijen. Wanneer de werken zijn afgerond, kunt u ook bij ons terecht voor een afsluitende plaatsbeschrijving om discussies met buren of publieke instanties te voorkomen en uw aansprakelijkheid in te perken.

Bij nieuwbouw en energetische renovaties is een ventilatievoorontwerp vereist. Het ventilatievoorontwerp beschrijft in detail het geïnstalleerde ventilatiesysteem en is een nuttig instrument om boetes te vermijden en het ventilatiesysteem tijdens de bouwfase correct te installeren. Het moet beschikbaar zijn vóór het indienen van de EPB-startverklaring.

Het sloopopvolgingsplan (SOP) is cruciaal voor selectieve sloop en vrijgave van zuivere materialen zonder gevaarlijke of storende stoffen. Het vermindert risico’s voor milieu en gezondheid. Bij sloop of renovatie van gebouwen > 1000 m³ met asbest, moet u ook het controlebezoek en -verslag uitvoeren voor een Tracimat verwerkingstoelating.

Onafhankelijk en ISO9001-gecertificeerd advies voor duurzame keuzes

Wij geven u onafhankelijk advies. Zo zijn we een betrouwbare partner die u objectieve, doordachte en duurzame keuzes laat maken. Wij zijn ISO9001 gecertificeerd en staan garant voor een goede kwaliteit voor al onze diensten.

Start nu met je nieuwbouw­project