Verplichte sloopopvolging vanaf juli via Tracimat

Deel dit bericht

Veel mensen vergeten dat bij ‘#bouw’ ook vaak ‘#afbraak’ hoort. Dat je met je sloopafval niet zomaar je zin kan doen, is vanzelfsprekend.

Sinds 2018 is een sloopopvolgingsplan (SOP) noodzakelijk voor sloop-, renovatie- en ontmantelingswerken van: 

  • niet-residentiële gebouwen groter dan 1000 m²
  • residentiële gebouwen (geen eengezinswoningen) groter dan 5000 m²
  • infrastructuur- en onderhoudswerken met een puinvolume boven de 250 m²

Tracimat speelt in dit verloop een belangrijke rol, bv. in het inperken van de gevolgen van schadelijke stoffen zoals #asbest op mens en #milieu en het garanderen van de #kwaliteit van sloopmateriaal. Een erkend SOP is altijd het startpunt van een traceerbaarheidsprocedure. 

Het traceringssysteem van Tracimat is hierbij een waardevol hulpmiddel, uniek in zijn soort. Het leidt uiteindelijk tot frequenter en hoogwaardiger hergebruik en #recyclage, stimuleert urban mining en maakt circulaire verdienmodellen binnen de #bouwsector mogelijk.

Naar de toekomst toe zal deze tool nog belangrijker worden want vanaf 1 juli 2022 moet de volledige traceerbaarheidsprocedure gevolgd worden voor projecten waarbij een SOP verplicht is. Concreet gaat het dan om de noodzaak van een conformverklaring en de tracering van het sloopafval.

Tracimat zorgt voor een kwalitatieve sloopinventaris, minder onvoorziene kosten en situaties, minder risico op het verspreiden van gevaarlijke stoffen, een officiële verwerkingstoelating (en bijgevolg lager tarief voor puin) en een ketenzorgsysteem dat meer #transparantie biedt.

Wij staan hier bij LivingComfortable.be natuurlijk helemaal achter. Op vandaag zijn wij erkend Tracimatdeskundige en zijn wij in het bezit van een geldig attest. Wil je meer #informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met ons!