Nieuwbouw met verlaagd e-peil? Korting op onroerende voorheffing!

Deel dit bericht

Ben je eigenaar van een nieuwbouw met een beperkt e-peil, waarvoor de omgevingsvergunning werd ingediend op 1 januari 2016 of later? Dan werd je voor die gunstige energiezuinigheidsscore vast al beloond met ofwel een halvering van je onroerende voorheffing of een volledige vrijstelling. Dus hoe energiezuiniger je bouw, hoe minder onroerende voorheffing je betaalt. Voor nieuwbouw met een omgevingsvergunning ingediend vanaf 1 januari (tot en met 31 december) 2022 geldt dit principe nog steeds. Alleen wordt het gevraagde e-peil dit jaar nog verlaagd en worden de voorwaarden dus verstrengd. Concreet wil dit zeggen dat je voortaan een score van maximaal E20 nodig hebt voor een halvering van je onroerende voorheffing en een score van maximaal E10 voor een complete vrijstelling.

Het grote verschil vanaf dit jaar is dus dat je niet langer een korting krijgt voor een score tussen E21 en E30 en dat je voor een score tussen de E11 en E20 nog slechts een halvering krijgt van je onroerende voorheffing in plaats van een vrijstelling.

Deze voorwaarden gelden voor nieuwbouw (of gelijkgesteld), maar je kan ook voor een aanbouw of (gedeeltelijke) herbouw in aanmerking komen indien bij je bouwproject door aanpassing van een bestaand gebouw een bijkomende EPB-eenheid gecreëerd wordt mét een gunstig e-peil dat bovendien afzonderlijk kadastraal belast wordt. Dit laatste kan je regelen via het kadaster met de juiste aanvraag.

[zie https://www.energiesparen.be/korting-op-onroerende-voorheffing-voor-nieuwbouwwoningen-met-verlaagd-e-peil onderaan]

Ook na een ingrijpende energetische renovatie (IER) kan je een vrijstelling krijgen van je onroerende voorheffing. Dit geldt enkel bij een maximale score van E60.

De toegekende verminderingen door de Vlaamse overheid zijn 5 jaar geldig en blijven dus ongewijzigd. Belangrijk is ook dat alle verminderingen of vrijstellingen toegekend blijven voor de resterende periode. De voorwaarden zullen dan verder worden verfijnd vanaf 2023.

Om in aanmerking te komen voor een vermindering of vrijstelling is het belangrijk dat het adres vermeld staat op het document ‘EPC bouw’, niet louter het ID-nummer van het gebouw. Hiervoor moet je aangifte correct gekoppeld zijn in het gebouwenregister.

Begin je al te duizelen bij al die aanvragen, aangiftes, voorwaarden en koppelingen? Wil je graag dat we onze professionele blik eens op jouw project werpen? Neem dan snel contact op.