EPC-labelpremie, wat is dat?

Deel dit bericht

Sinds dit jaar hebt u recht op de EPC-labelpremie wanneer u een woning koopt waarvan de energieprestatie zeer slecht scoort. Een slechte score is een score waarbij EPC-label E of F is toegekend. Wanneer u de woning gaat renoveren binnen de vijf jaar, en het EPC-label aanzienlijk kunt verbeteren, hebt u dus recht op een premie.

Zoals altijd zijn er enkele voorwaarden vooropgesteld:

Ten eerste is de EPC-labelpremie er voor alle woningeigenaars. Vervolgens moet de woning of wooneenheid een ondermaatse energieprestatie hebben. Wij kunnen dergelijk certificaat opmaken. Het energieprestatiecertificaat om dit aan te tonen mag niet ouder zijn dan 2019. Om recht te hebben op de premie moet u de woning van EPC-label E of F naar EPC-label C of beter renoveren. Ofwel moet u de woning met EPC-label D, E of F renoveren tot een EPC-label B. Hoe beter het EPC-label, hoe hoger de premie kan worden.

Om recht te hebben op de premie moet u de woning van EPC-label E of F naar EPC-label C of beter renoveren.

U moet de nieuwe behaalde EPC-label aantonen na 5 jaar met een nieuw EPC, dat maximaal 12 maanden oud mag zijn op het moment van de premie-aanvraag. Ook voor dergelijke subsidie dossiers kunnen wij u ontzorgen. Zo laat u het kluwen door de wetgeving aan ons over en is de premie/geldsom spoedig ter uwe beschikking. Zoals eerder vermeld, hangt het bedrag van de premie af van het behaalde EPC-label na de renovaties. Kunt u de woning niet in één keer naar EPC-label B of beter krijgen, dan staat het u vrij om binnen dezelfde 5 jaar een bijkomende premie aanvragen. Dus als u bijvoorbeeld eerst een EPC-label C behaalde, en daarvoor een premie aanvroeg en ontving, mag u binnen dezelfde 5 jaar nog eens een bijkomende premie aanvragen op het moment dat u EPC-label B behaalde na een extra renovatie.

Opgelet want de EPC-labelpremie kan niet in combinatie met een totaalrenovatiebonus aangevraagd worden.

LivingComfortable.be helpt u graag bij het subsidie-advies, benovatiecoaching als bij de opmaak van uw EPC– en EPB-certificaten. Wilt u bijkomend bouwadvies en hebt u nood aan onze expertise? Contacteer ons dan voor een vrijblijvend gesprek. Wij analyseren graag al uw projecten.