Bestaande gebouwen

Je gebouw heeft geen geheimen voor ons. We gaan met onze expertise aan de slag en leveren de wettelijke attesten af.

Audits

EPC niet-residentieel

Het Energieprestatiecertificaat (EPC) – Nieuwbouw en Renovatie toont de energiezuinigheid van een gebouweenheid, zoals een kantoor, winkel, school, ziekenhuis, en geeft aan welke renovaties nodig zijn om het gebouw koolstofneutraal te maken. Dit certificaat is verplicht bij het afsluiten van een huurcontract of bij notariële overdrachten van eigendom. 

  • Het EPC NR bestaat uit 2 onderdelen, die elkaar aanvullen: energiescore en energielabel (van G tot A) dat de energieprestatie van de gebouweenheid weergeeft op een schaal van rood (slecht) naar groen (goed).
  • Het EPC NR bevat ook aanbevelingen over hoe de niet-residentiële gebouweenheid nog energiezuiniger gemaakt kan worden. De aanbevelingen in het EPC NR zijn richtinggevend, maar niet verplicht.
Audits

Airco-energiekeuring

De EU verplicht aircokeuringen voor bedrijfsgebouwen met koelsystemen >12 kW om energieverbruik te verminderen. Keuringen evalueren systeemprestaties en resulteren in een keuringsverslag. Niet-residentiële gebouwen met koelvermogen >290 kW moeten uiterlijk 31 december 2025 voldoen aan eisen voor gebouwautomatisering- en controlesystemen om vrijstelling te krijgen.

Audits

Verwarmingsaudit

Voor centrale stooktoestellen met een nominaal totaal geïnstalleerd vermogen van meer dan 100 kW of meerdere ketels, is het verplicht om een verwarmingsaudit te laten uitvoeren om de 2 jaar (bij stookolie) of om de 4 jaar (bij aardgas, propaan en butaan). Deze audit wordt uitgevoerd door een erkende technicus en maakt gebruik van de software H100 van de Vlaamse overheid.
Audits

Energieaudit

Onze professionele energieaudits voldoen aan de voorwaarden voor zowel grote ondernemingen als grootverbruikers die hun milieuvergunning aanvragen of vernieuwen. Wij zijn erkend door Leefmilieu Brussel en aanvaard door het VEKA, wat betekent dat u op ons kunt vertrouwen voor een grondige en betrouwbare evaluatie van de energieprestaties van uw gebouw.

Met onze jarenlange ervaring garanderen wij een snelle audit en rapportage van de resultaten.

Audits

Conditiemeting

Een conditiemeting volgens de standaard NEN2767 geeft via een eenvoudige en objectieve meetmethode een beeld over de algemene onderhoudsstaat van een gebouw.

Onze experten maken een conditiemeting op van uw gebouw of vastgoedportefeuille waarmee u verder aan de slag kan.

Andere diensten

In de uitvoerings-fase van je project kan je deze diensten ook goed gebruiken.

Preventie, veiligheid & welzijn

Afhankelijk van uw type project gelden er andere verplichtingen. Bij nieuwbouwprojecten zijn die mee opgenomen in de vergunning, bij bestaande panden is de situatie vaak complexer. Onze brandveiligheidsexperten komen graag bij u ter plaatse om de juiste veiligheidsmaatregelen te implementeren, te controleren of te attesteren. We zijn thuis in sprinkling installaties, RWA, brandblusapparaten, haspelkasten, branddetectoren, handmelders,…

Asbesthoudende materialen moeten met de nodige voorzorgsmaatregelen apart verwijderd worden en zijn dus gevaarlijke afvalstoffen. Bij verbouwings- of afbraakwerken in een potentieel asbesthoudend gebouw is een voorafgaand asbestonderzoek essentieel. LC heeft specialisten in huis om asbesthoudende en verdachte materialen te identificeren en een inventaris op te maken, inclusief analyse van verdachte materialen om de aanwezigheid van asbest te bevestigen. Ook de indeling van asbest in hecht- en niet-hechtgebonden varianten wordt in de inventaris opgenomen.

Verslaggeving

Bij nieuwbouw en energetische renovaties is een ventilatieverslag verplicht. Het verslag geeft een duidelijk overzicht van waar welke ventilatiekanalen liggen, hoe het systeem is opgebouwd en welk systeem er exact is gebruikt. U vindt er dus niet alleen de technische gegevens op terug maar het legplan/tracé van de ventilatiekanalen.

Onze experts zorgen voor een conformverklaring en de tracering van het sloopafval op uw werf. We stellen een sloopopvolgingsplan (SOP) en nemen de verantwoordelijkheid van conformverklaring in het bestek op. Daarnaast zorgen we de nodige digitale koppelingen, controleverslagen en indiening volgens de Tracimat – procedure. Sloopopvolging vlot laten verlopen? Dan werk je met ons!

Onafhankelijk en ISO9001-gecertificeerd advies voor duurzame keuzes

Wij geven u onafhankelijk advies. Zo zijn we een betrouwbare partner die u objectieve, doordachte en duurzame keuzes laat maken. Wij zijn ISO9001 gecertificeerd en staan garant voor een goede kwaliteit voor al onze diensten.

Start nu met je nieuwbouw­project