Nut van een airco energiekeuring

Onze energiedeskundigen zullen u graag bijstaan bij uw volgende airco energiekeuring.

Contacteer ons

Invloed op het klimaat

Een grote meerderheid van de bedrijfsgebouwen zijn uitgerust met een airconditioningsysteem die het gebouw koel houdt. Zulke installaties hebben echter een negatief effect op het energieverbruik. Zo kan bijna 20% van het wereldwijde totale energieverbruik worden teruggebracht tot de koeling van bedrijfsgebouwen. De vele airconditioningsystemen in Vlaamse bedrijven zijn mede verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen en dragen bij tot het stedelijk hitte-eilandeffect.

Europese richtlijn

Om het energieverbruik van airconditioningsystemen in te perken, werd er een Europese richtlijn voor energieprestaties van gebouwen in het leven geroepen. Deze richtlijn verplicht een regelmatige airco energiekeuring in bedrijfsgebouwen. Binnen de 12 maanden na de eerste inbedrijfstelling moet een airconditioningsysteem met een nominaal koelvermogen met meer dan 12 kW voor een eerste keer worden gekeurd. Airco installaties met een nominaal koelvermogen > 12kW moeten sinds 1 april 2007 regelmatig gekeurd worden en de frequentie van de keuring hangt af van het nominaal koelvermogen.

Wat bij meerdere individuele units?

Wanneer de airconditioningsystemen op het bedrijfsgebouw of bedrijvenpark bestaan uit meerdere individuele units, moeten de vermogen steeds worden opgeteld. Een omkeerbare waterpomp wordt ook als een airco installatie beschouwt.

Er dient opgemerkt te worden dat het hier gaat over airco installaties in bedrijfsgebouwen en kantoren, niet over particuliere airconditioningsystemen (mobiele airco / single-split airco) die ver onder de 12 kW liggen.

Keuring afhankelijk van gebruiksdoel.

Airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW vallen onder de energetische keuringsverplichting maar dit is enkel van toepassing voor comfortkoeling. Dit wil zeggen voor lokalen of bureaus waar mensen in wonen of werken. Het is niet van toepassing op proceskoeling. Wordt een airconditioningsysteem zowel voor comfort- als proceskoeling gebruikt, dan valt het systeem wel onder de energetische keuringsverplichting. Gebruikt u een koeling die enkel dient voor de bedrijfsproces of voor het bewaren van producten en/of materialen maar niet voor het comfort van de mensen die er werken, dan valt deze niet onder de energetische keuringsverplichting.

Procedure airco energiekeuring

De procedure voor een airco energiekeuring bevat een vast aantal elementen. Zo wordt er steeds een beoordeling gemaakt van het rendement van het airconditioningsysteem en de dimensionering waarbij rekening wordt gehouden met de koeling behoefte van het gebouw in kwestie. Ook wordt er een controle uitgevoerd van de documentatie en een aantal werkingsparameters alsook een visuele inspectie.

De keuringsresultaten en aanbevelingen voor een kostenefficiënte energieprestatieverbetering van het gekeurde systeem worden bijgehouden in een keuringsverslag. Daarnaast liet het Vlaamse departement Omgeving een webapplicatie ontwikkelen zodat airco energiekeuringen steeds op eenzelfde manier gebeuren. Erkende airco-energiedeskundigen dienen de data hierin in te geven.

Onderstaande tabel toont de deadline voor de eerste keuring en de keuringsfrequentie.

Nominaal koelvermogen
(comfortkoeling)
Eerste keuring Frequentie
Installatie na 1 augustus 2011 Installatie vóór 1 augustus 2011
> 12 kW en < 50 kW Binnen 12 maanden na eerste bedrijfstelling Vóór 10 april 2016 Elke 5 jaar
≥ 50 kW en < 250 kW Vóór 10 april 2014 Elke 3 jaar
≥ 250 kW Vóór 10 april 2013 Elke 2 jaar

Wie houdt toezicht op de uitvoering van een airco energiekeuring?

Het toezicht op de verplichtingen van een exploitant van airco installaties wordt geregeld door het Vlaamse milieuhandhavingsdecreet en het bijhorende uitvoeringsbesluit voor comfortkoeling met een nominaal vermogen van meer dan 12 kW. Het toezicht wordt uitgevoerd door de Vlaamse afdeling Handhaving van het departement Omgeving alsook door toezichthouders van (inter)gemeentelijke verenigingen en politiezones.

Is een airco energiekeuring ook verplicht bij een nieuwe bedrijfsairco?

Bij nieuwe installaties of wanneer er een extra installatie wordt geplaatst of een bestaande installatie wordt vervangen is tevens een airco energiekeuring verplicht. Deze energiekeuring dient ten laatste binnen de 12 maanden na installatie worden uitgevoerd.

Type Installatie Periodieke keuring
Nieuwe installatie Binnen 12 maanden na de eerste inbedrijfstelling
Airco bijplaatsen of vervangen Binnen de 12 maanden

Wie mag een airco energiekeuring uitvoeren?

Een airco energiekeuring kan enkel worden uitgevoerd door een gemachtigd energiedeskundige die hiervoor een specifieke opleiding volgde en slaagde voor het examen. Via een airco energiekeuring zijn onze deskundigen in staat om het rendement te verhogen, de uitstoot van broeikasgassen te beperken en het energieverbruik terug te dringen. We zorgen ervoor dat uw airco perfect gekeurd wordt volgens de regels van de wet. U bent dus bij ons in goede handen.

Airconditioningsysteem met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen?

Voor dit soort airconditioningsystemen geldt dat het installeren, het controleren op lekken, het onderhoud en het terugwinnen van koelmiddel enkel kan gebeuren door een erkend koeltechnicus en dus niet door een erkend airco-energiedeskundige.

Wat is de kostprijs voor een airco energiekeuring?

De totale kostprijs van een periodieke airco energiekeuring hangt af van heel wat factoren zoals het merk, de ligging en de inrichting van de airco installatie, het koelvermogen, het aantal binnen- en buitenunits, de moeilijkheid van bereikbaarheid, het onderhoudscontract, eventuele bijkomende mankementen, en dergelijke meer. U moet rekenen dat de prijs van een airco energiekeuring hoger wordt naarmate het aantal kW dat het totale airconditioningsysteem bevat. Om een basisinstallatie vanaf 12 kW te laten keuren, moet u rekenen op een totale prijs vanaf € 450. Gezien de vele factoren die een invloed hebben op de totale kostprijs, kunnen onze airco energiedeskundigen u tijdens een adviesgesprek een exacte kostprijs meedelen.

Gevolgen van het niet laten keuren?

Wanneer de exploitant van een airconditioningsysteem met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW verzaakt aan een keuring, begaat het een milieumisdrijf volgens artikel 5.16.3.3, §3, 4° van titel II van het VLAREM. De toezichthoudende overheid stelt een proces-
verbaal op bij deze vaststelling. Binnen een termijn van 180 dagen beslist het parket om de exploitant al dan niet strafrechtelijk te vervolgen middels een geldboete, minnelijke schikking of gevangenisstraf.

Indien het parket zou beslissen om de exploitant niet strafrechtelijk te vervolgen, wordt het dossier overgemaakt aan de afdeling Handhaving het van departement Omgeving die een administratieve geldboete kan opleggen tot maximum 250.000 euro.

Wanneer het keuringsverslag niet ter beschikking wordt gehouden voor minstens 5 jaar aan de toezichthouder, wordt dit gezien als een milieu-inbreuk. De afdeling Handhaving van het department Omgeving kan zo’n milieu-inbreuk beboeten met een bestuurlijke geldboete tot 50.000 euro.

Waarom kiezen voor ons?

SNELHEID

PRAGMATISCH

ONTZORGEND