Wettelijke verplichte ENERGIE-AUDIT voor grote ondernemingen

Ondernemingen – Het naleven van de regelgeving

Wat is het wetgevend kader ?

Artikel 8 van de Europese Energie Efficiëntie Richtlijn verplicht grote ondernemingen om elke vier jaar een energie-audit (EED-audit) uit te voeren en dit een eerste keer voor 5 december 2015. De Vlaamse overheid heeft ervoor gekozen om deze richtlijn te implementeren via de Vlarem-trein 2013 (Artikel 93). Daarom geldt de verplichting steeds per vestiging.

Wie valt onder deze verplichting ?

Alle vestigingen met meer dan 250 werknemers zijn wettelijk verplicht een audit uit te voeren. Vestigingen met minder dan 250 mensen dienen ook een audit uit te voeren indien de jaaromzet 50 miljoen euro overschrijdt en het jaarlijkse balanstotaal hoger is dan 43 miljoen euro. Indien voor een onderneming met verschillende vestigingen deze cijfers niet bekend zijn, dan dient de onderneming zelf een verdeling van deze financiële cijfers uit te werken. Deze zal gecontroleerd worden door de milieu-inspectie.

Volgende vestigingen zijn vrijgesteld :

  • vestigingen die een energieplan moeten hebben conform Vlarem II, art. 4.9.1;
  • vestigingen die zijn toegetreden tot één van de energiebeleidsovereenkomsten;
  • vestigingen die beschikken over een EN16001 of ISO 50001 energiezorgsysteem;
  • vestigingen die beschikken over een geldig EPC voor publieke gebouwen.

 

Wat moet u doen ?

U heeft de keuze tussen twee opties:

Optie 1 :

U dient per vestiging een energie-audit op te maken, die wordt ingeleverd bij het VEA via een webapplicatie. De audit moet uitgevoerd zijn door een onafhankelijk specialist. De audit

  • is gebaseerd op traceerbare energiegegevens waarbij de verschillende energiestromen in kaart gebracht worden;
  • omvat een gedetailleerd overzicht van het energieverbruikprofielen van gebouwen of groepen van gebouwen, industriële installaties of processen , met inbegrip van vervoer;
  • biedt een overzicht van de verbetermaatregelen en hun financiële rendabiliteit;
  • houdt rekening met de kosten en opbrengsten van de maatregelen over hun levenscycli;
  • is voldoende representatief en biedt een betrouwbaar beeld.

Naast het indienen van de energie-audit heeft u geen verdere verplichting m.b.t. de realisatie van de maatregelen.

 

Optie 2 :

U implementeert in uw organisatie een ISO 50.001 energiemanagementsysteem en toont aan dat de gedefinieerde acties wel degelijk geïmplementeerd worden.

Hoe kan LivingComfortable.be u helpen bij de implementatie ?

Met de expertise inzake milieuconsulting en engineering zetten we onze ervaring in om u optimaal te ondersteunen.

Zowel KMO’s als Multinationals kunnen beroep doen op ons inzake energie, milieu, veiligheid en zorgsystemen voor het uitvoeren van de audits en voor technisch advies met betrekking tot energiemanagement in diverse lidstaten van Europa.

We beschikken over een grondige expertise inzake de Europese en Vlaamse energiewetgeving.

Voor meer informatie of technisch advies, aarzel niet om ons te contacteren.