Energie Audit

Ondernemingen – Het naleven van de regelgeving

Quickscan van uw gebouw

Hier is het doel zo snel mogelijk energetische opportuniteiten te identificeren op basis waarvan het management onmiddellijk strategische beslissingen kan nemen. Bijzondere aandacht gaat naar grote verbruikers zoals stoom, perslucht, koeling, HVAC enzovoort. Na het screenen van beschikbare verbruiksgegevens wordt een auditrapport opgesteld met prioritaire acties voor een maximale kostenbesparing (energieplan).

 

Grondige Energieaudit

Een grondige energieaudit inventariseert alle energiestromen en verbeterpunten binnen een bedrijf. Waar nodig worden bijkomende metingen opgestart. Aan de hand van de verbruiksgegevens wordt vervolgens een energiebalans opgesteld. Voor iedere energiebesparende maatregel wordt de TVT (Terugverdientijd), IRR (Internal Rate of Return) en NPV (Net Present Value) berekend. Het eindproduct van een grondige audit is een gedetailleerd, alomvattend auditrapport en een uitvoerig energieplan