Energie Audit Grote Verbruikers (Milieuvergunning)

Ondernemingen – Het naleven van de regelgeving

Om wie gaat het?

Alle vestigingen (met uitzondering van woningen) die een milieuvergunning aanvragen voor een bestaande vestiging en grote verbruiker zijn:

Sector Criterium Ingangsdatum
tertiaire sector Vanaf 3.500 m² vloeroppervlakte Sinds 30 juli 2012
voor handelszaken uit rubriek 90 * van de lijst van geklasseerde installaties een verkoopoppervlakte en een opslagruimte van meer dan 1.000m² vanaf 1 januari 2018
industriële sector verbruik hoger dan 0,1 PJp vanaf 1 januari 2018
*Kleinhandelszaken waarvan de verkoopslokalen en de lokalen die aan de verkoopslokalen grenzen en als warenopslagplaats dienen een totale oppervlakte hebben die gelijk is aan of groter is dan 1.000 m², met inbegrip van de oppervlakte die door de toonbanken en andere meubelen wordt ingenomen

Grote verbruikers?

Een vestiging wordt beschouwd als ‘grote verbruiker’ indien de verbruiksdrempel, in functie van de hoofdactiviteit, werd overschreden.  De verbruiksdrempel wordt vastgelegd bij normale weersomstandigheden en bij een normale bezetting.

Sector

Specifieke verbruiksdrempels

Kantoorgebouw (privé of openbaar) > 128 kWhf/m2.jaar
Onderwijs > 107 kWhf/m2.jaar
Ziekenhuizen > 197 kWhf/m2.jaar
Tehuizen > 182 kWhf/m2.jaar
Hotels > 206 kWhf/m2.jaar
Handelszaken > 212 kWhfelek/m².jaar

en > 102 kWhfbrandstof/m².jaar

of > 314 kWhftotaal/m².jaar

Andere > 142 kWhf/m2.jaar
Industrie > 0,1 PJp/jaar
Symbolen :

  • kWhf = kWh in finale energie
  • kWhfelek = finale kWh in elektriciteit
  • kWhfbrandstof = finale kWh in brandstof
  • PJp = petajoule in primaire energie

Wanneer moet de energieaudit bij de aanvraag voor een milieuvergunning worden gevoegd?

De energieaudit van het bedrijf of de vestiging (grote verbruiker) moet worden toegevoegd aan:

  1. elke aanvraag voor een milieuvergunning van klasse 1A of 1B afkomstig van een openbare of private aanvrager, of van klasse 2 van openbaar nut;
  2. elke aanvraag voor een verlenging of vernieuwing van die vergunningen;

elke aanvraag voor een uitbreiding van de vergunning, indien een wijziging in de installaties de energiecriteria of de oppervlakte van de vestiging zó beïnvloedt dat de vestiging een ‘grote verbruiker’ wordt.