Gebouwtechnieken

Ondernemingen

Als studiebureau technieken ontwerpt LivingComfortable.be energie-performante HVAC-installaties voor woningen, appartementsgebouwen, kantoren, scholen en utiliteitsgebouwen.

Bij het ontwerp en in het geval van een stookplaatsrenovatie wordt bijzondere aandacht besteed aan de juiste dimensionering en een doorgedreven aansturing van de installaties.