BIM Adviseur/Modelleur

BIM is een manier van (samen)werken in de bouwsector. Met behulp van digitale technologie (o.a. bouwinformatiemodellen) wordt informatie gestructureerd beschreven, beheerd en uitgewisseld tijdens de volledige levenscyclus van een project (van programmafase tot exploitatiefase). Kortom BIM: Building Information Modelling (d.i. het maken van digitale bouwmodellen) of Building Information Model in Revit (het bouwinformatiemodel). Het gaat hier om een digitaal model, dat een virtuele weergave(3D) van het bouwwerk vormt, waarbij de geometrie en informatie van Architectuur, Stabiliteit en Technieken(MEP) aan elkaar gekoppeld worden.

BIM-adviseur

Externe partij of persoon die de opdrachtgever bijstaat. Hij zal alle BIM-gerelateerde taken op zich te nemen (in naam van de opdrachtgever).

3D Modelleur MEP (BIM)

Persoon of partij die verantwoordelijk is voor het opbouwen van het gebouwtechnische informatiemodel. Dit volgens de afgesproken BIM-modelleerrichtlijnen en rekening houdend met het BIM-uitvoeringsplan (BIM Execution Plan). LivingComfortable.be staat garant voor uitstekend dienstverlening. En kan op elk moment ingeschakeld worden in uw projectteam.

Nazorg: Beheer en onderhoud

Tenslotte kan u bij LivingComfortable.be terecht voor het beheer en het onderhoud van uw bouwinformatiemodel in Revit. BIM is niet alleen zinvol voor het ontwerpen of het bouwen van een gebouw. Een goed BIM-model levert ook een meerwaarde op voor het beheren en onderhouden van een object of gebouw. Informatie uit het BIM geeft je meer inzicht en is bovendien te gebruiken voor het maken van een Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP).

BIM ontsluiten naar Facility Management

Tijdens de gebruiksfase kan je het 3D-model gebruiken om interactief wijzigingen bij te houden. Tevens kan het BIM-model signalen afgeven wanneer elementen aan onderhoud toe zijn. Het model is dan de basis voor de onderhoudsagenda.

Optimalisatie – Environmental Engineering

De technische installaties in een gebouw worden steeds gesofisticeerder. Er is heel veel sturing nodig en het aantal in te stellen parameters is heel groot. Er is tevens een grote onderlinge afhankelijkheid tussen deze parameters. Daarenboven neemt de administratieve last steeds toe.

Wij zorgen ervoor dat de prestaties van een gebouw of site op het vlak van energie, comfort en veiligheid tijdens de volledige levensloop op het gewenste peil blijven. Daartoe wordt het beheer en het onderhoud van de installaties permanent op elkaar en op het gebruiksprofiel afgestemd.
 

Patrimoniumbeheer

Gebouwbeheerders worden in toenemende mate geconfronteerd met uitdagingen op vlak van patrimoniumbeheer.

Veel gebouwen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de hedendaagse normen en comforteisen van gebruikers. Tegenover deze uitdagingen staan echter dikwijls te weinig investeringsbudgetten en een onvoldoende planmatige aanpak van het onderhoud waardoor alle middelen (geld èn tijd) besteed worden aan curatieve acties.

Met het opstellen van een dynamische Patrimoniumplan wil LivingComfortable.be gebouwbeheerders een eenvoudig instrument aanreiken om bovenstaande uitdagingen op een planmatige manier en binnen het bestaande budget aan te pakken.

Planmatig aanpakken

Deze planmatige aanpak is belangrijk omdat zo lock-in effecten worden vermeden. Bij een stookplaatsrenovatie vindt er bv. een lock-in plaats voor de eerstkomende 15 jaar.  Is uw dak binnenkort ook aan vervanging toe dan loont het de moeite om deze eerst aan te pakken zodat achteraf de stookplaats kleiner gedimensioneerd kan worden door de verhoogde isolatiewinsten.

Patrimoniumanalyse

Met een patrimoniumanalyse krijgt u een overzicht van het besparingspotentieel van al uw gebouwen. Op basis van de technische audit wordt nagegaan welke verbeteringsmaatregelen en energiebesparende maatregelen mogelijk zijn zodat het comfort verhoogt. Hierdoor kan u gefundeerd een beslissing nemen welke gebouwen prioritair aan te pakken. Deze gebouwen kan u selecteren volgens een aantal parameters, bv. kengetal kWh/m² (elektriciteit, verwarming, primair, primair kwadraat) of via oppervlakte of totaal verbruik.