De energetische aircokeuring is verplicht voor airco’s met een nominaal koelvermogen* van meer dan 12 kW. Deze verplichting geldt enkel voor airco’s die gebruikt worden voor comfortkoeling, niet voor proceskoeling. Indien het airconditioningsysteem** uit een aantal individuele installaties bestaat die d.m.v. een centrale sturing of een buizensysteem met elkaar verbonden zijn, moeten de vermogens van de verschillende individuele installaties opgeteld worden.

Onderstaande tabel toont de deadline voor de eerste keuring alsook de keuringsfrequentie.

 

Aircokeuring tabel
Aircokeuringstabel

De keuring omvat een beoordeling van het rendement van de airco en de dimensionering ervan, rekening houdend met de koelingsbehoefte van het gebouw. Het keuringsverslag bevat het keuringsresultaat, alsook aanbevelingen voor een kostenefficiënte verbetering van de energieprestatie van het gekeurde systeem.

Bij het bijplaatsen of vervangen van een airco moet je de energetische keuring van het gehele airconditioningsysteem, met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW op gebouwniveau, opnieuw laten uitvoeren binnen de 12 maanden.

*Nominaal koelvermogen: Het koelvermogen, aangegeven door de fabrikant en berekend volgens de standaardvoorwaarden, zoals bepaald in EN 14511-2.

**Airconditioningsysteem: Een combinatie van de bestanddelen die nodig zijn voor een vorm van inpandige luchtbehandeling waardoor de temperatuur wordt geregeld of kan worden verlaagd. Naast de klassieke airco’s valt dus ook een reversibele warmtepomp onder deze verplichting.

 

VOOR MEER INFORMATIE KAN U ONS E-BOOK DOWNLOADEN

 

Meer informatie is terug te vinden op de websites van LNE en Koel je goed.