Renovatie & Verkoop/Verhuur

EPC Verslaggeving

Het EPC informeert mogelijke kopers of huurders over de energiezuinigheid van de woning. In advertenties voor de verkoop of verhuur moet onder meer de energiescore van de woning vermeld worden.

 

Onze Prijzen
Nieuwbouw & Renovatie

Elektriciteitskeuring

Bij de verkoop van woningen geldt de verplichting enkel als de elektrische installatie dateert van voor 1 oktober 1981. Pas na die datum is het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) van kracht gegaan. Oude installaties zijn immers niet meer voorzien op de vele verbruikers die we vandaag op ons elektriciteitsnet aansluiten. Ééndraadsschema’s en situatieschema’s die nodig zijn voor een positief keuringsattest daarvoor kan u bij ons steeds terecht.

 

Onze Prijzen
Nieuwbouw

Advies BEN bouwen

Bouw nu al BEN! BEN-bouwen is vandaag al de slimste keuze! De extra investeringen in energiebesparende maatregelen en groene energie betalen zichzelf terug door een lage energiefactuur. Wie voorloopt op de standaard, wordt extra beloond. Laat LivingComfortable.be u bijstaan met deskundig advies op Bijna Energie Neutraal bouwen.

Nieuwbouw

Ventilatie Verslaggeving

De ventilatieverslaggeving ontwerp zorgt voor een ventilatie ontwerp. Dit gebeurt nadat de bouwheer zijn voorkeur voor een bepaald ventilatiesysteem heeft bezorgd. Op het ventilatieplan zal de locatie van het betreffende ventilatiesysteem terug te vinden zijn. Er wordt een voorstel gedaan voor het tracé van de ventilatiekanalen. Dit wordt visueel voorgesteld op het plan.

 

Nieuwbouw

EPB Verslaggeving

De EPB verslaggevingsmethode (richtlijn voor de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen) wordt steeds belangrijker en speelt een steeds grotere rol in het bouwproces. Gebruikmakend van de officiële software, bieden wij advies en ondersteuning in het ontwerp of de renovatie van gebouwen. We houden alle veranderingen in verband met de richtlijnen en wetgeving nauwlettend in de gaten. Deze informatie wordt opgenomen in het programma zodat de simulaties van de details van de gebouwen verbeterd kunnen worden waar nodig.