Skip to main content

Koellast - Warmteverlies berekening

Koellast berekening volgens de NEN 5067

Met de koellastberekening wordt de totale koellast van een ruimte of gebouw bepaald aan de hand van alle interne en externe warmtefactoren. Met het inbrengen van het berekende koelvermogen is het vervolgens mogelijk om gedurende de warmste maanden van het jaar de temperatuur van de berekende omgeving comfortabel te houden. Op deze manier kan een energie-efficiënt koelsysteem worden ontworpen.

Waarom een koellast berekening?

Pas na het maken van deze berekeningen wordt overgegaan tot een systeemkeuze en het ontwerp van de klimaatinstallatie. Verder wordt de berekening ook gebruikt voor het selecteren en aanvragen van diverse apparaten zoals: koelmachines, luchtbehandelingskasten, ventiloconvectoren, koelbalken en splitunits. Wij kunnen u tevens bijstaan om een goede installatie te ontwerpen aan de hand van deze berekening.

Warmteverlies berekening volgens de norm NBN EN 12831

Met een warmteverliesberekening (=transmissieberekening) wordt het totale warmteverlies van een gebouw of ruimte bepaald aan de hand van verschillende factoren. Denk hierbij aan alle verschillende ontwerptemperaturen van de inpandige ruimtes, de isolatiewaarden van de gevels en ramen, de minimale buiten temperatuur in de winter, de massa van het gebouw, het ventilatieverlies én het infiltratieverlies. Zo kan u ook gericht een offerte vragen en krijgt u ook daadwerkelijk vergelijkbare offertes binnen.

Start dus niet met bouwen of verbouwen zonder een warmteverliesberekening.

Een warmteverlies berekening is verplicht.

Bij nieuwbouw en grondige renovatie is een warmteverlies berekening volgens NBN EN 12831 een onontbeerlijke en dus verplichte berekening . De warmteverliesberekening per ruimte is trouwens noodzakelijk voor de berekeningsnota van het afgiftesysteem in het EPB-dossier.

Waarom een warmteverlies berekening?

Aan de hand van deze berekening word bestudeert hoeveel vermogen exact nodig is om aan de warmtevraag te kunnen voldoen. Op deze manier kan er een optimale installatie geplaatst worden die voldoet aan de hedendaagse energienormen. Verder kan een installateur de berekening ook gebruiken om te bepalen welke afgifte apparaten er in elke ruimte aanwezig moeten zijn. Indien gewenst kunnen wij instaan voor de opmaak van een radiatorlijst of verlegplan van vloerverwarming.

Een degelijke warmteverlies berekening vereist kennis, ervaring en tijd. Wij werken met speciale software, waarmee wij buiten het klassieke intikwerk, ook BIM modellen en zelfs Sketchup modellen kunnen inlezen.

  • Analyse van het hygrothermisch gedrag van een gebouw.
  • Bepaling van de nodige ingrepen om te voldoen aan het opgelegde isolatieniveau.
  • Berekening van de warmteoverdrachtscoëfficiënten door transmissie en ventilatie.
  • Warmteverliesberekening door transmissie en ventilatie van een woning.
  • Bepaling van het globale isolatiepeil van een gebouw.
  • Berekening van het energieverbruik voor verwarming.
  • Analyse van de interne en externe warmtewinstfactoren van een gebouw.
  • Koellastberekening van een gebouw.