Skip to main content

Haalbaarheidsstudie Innovatieve Technieken

In het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2007 werden bepalingen vastgelegd voor de invoering van de haalbaarheidsstudie voor alternatieve energiesystemen voor grote gebouwen. Voor de precieze bepalingen kan u terecht op de website van het VEA, maar kortweg komt het erop neer dat bouwprojecten groter dan 1000m² verplicht worden een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor alternatieve energiesystemen. Het VEA noemt dit zelf wel eens haalbaarheidsonderzoek hernieuwbare energie, maar dit is in feite niet helemaal correct: warmtekrachtkoppeling en warmtepompen zijn immers niet (per sé) een vorm van alternatieve energie. Wél zijn het duurzame energietechnieken, daar ze zuinig of efficiënt omspringen met de ons beschikbare energie.

Hoe we met energie omspringen, is essentieel voor het milieu, het klimaat en de economie. We richten ons op hoe energie zo efficiënt mogelijk geproduceerd, verdeeld en verbruikt wordt. Het resultaat is een betrouwbare, kostenefficiënte en duurzame energievoorziening.

De resultaten van de haalbaarheidsstudie rapporteren wij via een webformulier aan het VEA.

De bedoeling is vooral de bouwheren te informeren over de mogelijke technieken, de subsidies en de haalbaarheid van de verschillende alternatieve energiesystemen. Het is in het belang van de bouwheer om het onderzoek al tijdens de ontwerpfase te laten uitvoeren, zodat alle resultaten nog in het definitieve ontwerp te integreren zijn.

Daarnaast biedt een uitgebreide haalbaarheidsstudie u het voordeel dat u er ook effectief iets uit kan leren, en er misschien wel een behoorlijk bedrag mee kan uitsparen op de energiefactuur.

LivingComfortable.be helpt u graag in dit domein door het uitvoeren van uw haalbaarheidsstudies aan een schappelijke prijs. Omwille van de complexiteit van verschillende projecten kunnen we u geen vaste basisprijs voorleggen, maar aarzel niet om contact met ons op te nemen. Nadat u ons een beeld heeft geschetst van het voorliggende project, zullen we u onze prijs op maat laten weten.