Skip to main content

BIM adviseur/modelleur

BIM is een manier van (samen)werken in de bouwsector.

Met behulp van digitale technologie (o.a. bouwinformatiemodellen) wordt informatie gestructureerd beschreven, beheerd en uitgewisseld tijdens de volledige levenscyclus van een project (van programmafase tot exploitatiefase). Kortom BIM: Building Information Modelling (d.i. het maken van digitale bouwmodellen) of Building Information Model in Revit (het bouwinformatiemodel). Het gaat hier om een digitaal model, dat een virtuele weergave(3D) van het bouwwerk vormt, waarbij de geometrie en informatie van Architectuur, Stabiliteit en Technieken(MEP) aan elkaar gekoppeld worden.

Wat is een BIM-adviseur?

Externe partij of persoon die de opdrachtgever bijstaat. Hij zal alle BIM-gerelateerde taken op zich te nemen (in naam van de opdrachtgever).

Wat is een 3D Modelleur MEP?

Persoon of partij die verantwoordelijk is voor het opbouwen van het gebouwtechnische informatiemodel. Dit volgens de afgesproken BIM-modelleerrichtlijnen en rekening houdend met het BIM-uitvoeringsplan (BIM Execution Plan). LivingComfortable.be staat garant voor uitstekend dienstverlening. En kan op elk moment ingeschakeld worden in uw projectteam.

Nazorg: Beheer en onderhoud

Tenslotte kan u bij LivingComfortable.be terecht voor het beheer en het onderhoud van uw bouwinformatiemodel in Revit. BIM is niet alleen zinvol voor het ontwerpen of het bouwen van een gebouw. Een goed BIM-model levert ook een meerwaarde op voor het beheren en onderhouden van een object of gebouw. Informatie uit het BIM geeft je meer inzicht en is bovendien te gebruiken voor het maken van een Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP).

BIM ontsluiten naar Facility Management

Tijdens de gebruiksfase kan je het 3D-model gebruiken om interactief wijzigingen bij te houden. Tevens kan het BIM-model signalen afgeven wanneer elementen aan onderhoud toe zijn. Het model is dan de basis voor de onderhoudsagenda.