Skip to main content
Techniek

Studie

BIM adviseur/modelleur

BIM is een manier van (samen)werken in de bouwsector.

Met behulp van digitale technologie (o.a. bouwinformatiemodellen) wordt informatie gestructureerd beschreven, beheerd en uitgewisseld tijdens de volledige levenscyclus van een project (van programmafase tot exploitatiefase). Kortom BIM: Building Information Modelling (d.i. het maken van digitale bouwmodellen) of Building Information Model in Revit (het bouwinformatiemodel). Het gaat hier om een digitaal model, dat een virtuele weergave(3D) van het bouwwerk vormt, waarbij de geometrie en informatie van Architectuur, Stabiliteit en Technieken(MEP) aan elkaar gekoppeld worden.

BIM-adviseur
Externe partij of persoon die de opdrachtgever bijstaat. Hij zal alle BIM-gerelateerde taken op zich te nemen (in naam van de opdrachtgever).

3D Modelleur MEP (BIM)
Persoon of partij die verantwoordelijk is voor het opbouwen van het gebouwtechnische informatiemodel. Dit volgens de afgesproken BIM-modelleerrichtlijnen en rekening houdend met het BIM-uitvoeringsplan (BIM Execution Plan). LivingComfortable.be staat garant voor uitstekend dienstverlening. En kan op elk moment ingeschakeld worden in uw projectteam.

Nazorg: Beheer en onderhoud
Tenslotte kan u bij LivingComfortable.be terecht voor het beheer en het onderhoud van uw bouwinformatiemodel in Revit. BIM is niet alleen zinvol voor het ontwerpen of het bouwen van een gebouw. Een goed BIM-model levert ook een meerwaarde op voor het beheren en onderhouden van een object of gebouw. Informatie uit het BIM geeft je meer inzicht en is bovendien te gebruiken voor het maken van een Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP).

BIM ontsluiten naar Facility Management
Tijdens de gebruiksfase kan je het 3D-model gebruiken om interactief wijzigingen bij te houden. Tevens kan het BIM-model signalen afgeven wanneer elementen aan onderhoud toe zijn. Het model is dan de basis voor de onderhoudsagenda.

Haalbaarheidsstudie Innovatieve Technieken

In het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2007 werden bepalingen vastgelegd voor de invoering van de haalbaarheidsstudie voor alternatieve energiesystemen voor grote gebouwen. Voor de precieze bepalingen kan u terecht op de website van het VEA, maar kortweg komt het erop neer dat bouwprojecten groter dan 1000m² verplicht worden een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor alternatieve energiesystemen. Het VEA noemt dit zelf wel eens haalbaarheidsonderzoek hernieuwbare energie, maar dit is in feite niet helemaal correct: warmtekrachtkoppeling en warmtepompen zijn immers niet (per sé) een vorm van alternatieve energie. Wél zijn het duurzame energietechnieken, daar ze zuinig of efficiënt omspringen met de ons beschikbare energie.

Hoe we met energie omspringen, is essentieel voor het milieu, het klimaat en de economie. We richten ons op hoe energie zo efficiënt mogelijk geproduceerd, verdeeld en verbruikt wordt. Het resultaat is een betrouwbare, kostenefficiënte en duurzame energievoorziening.

De resultaten van de haalbaarheidsstudie rapporteren wij via een webformulier aan het VEA.

De bedoeling is vooral de bouwheren te informeren over de mogelijke technieken, de subsidies en de haalbaarheid van de verschillende alternatieve energiesystemen. Het is in het belang van de bouwheer om het onderzoek al tijdens de ontwerpfase te laten uitvoeren, zodat alle resultaten nog in het definitieve ontwerp te integreren zijn.

Daarnaast biedt een uitgebreide haalbaarheidsstudie u het voordeel dat u er ook effectief iets uit kan leren, en er misschien wel een behoorlijk bedrag mee kan uitsparen op de energiefactuur.

LivingComfortable.be helpt u graag in dit domein door het uitvoeren van uw haalbaarheidsstudies aan een schappelijke prijs. Omwille van de complexiteit van verschillende projecten kunnen we u geen vaste basisprijs voorleggen, maar aarzel niet om contact met ons op te nemen. Nadat u ons een beeld heeft geschetst van het voorliggende project, zullen we u onze prijs op maat laten weten.

Koellast - Warmteverlies berekening

Koellastberekening volgens de NEN 5067

Met de koellastberekening wordt de totale koellast van een ruimte of gebouw bepaald aan de hand van alle interne en externe warmtefactoren. Met het inbrengen van het berekende koelvermogen is het vervolgens mogelijk om gedurende de warmste maanden van het jaar de temperatuur van de berekende omgeving comfortabel te houden. Op deze manier kan een energie-efficiënt koelsysteem worden ontworpen.

Waarom een koellastberekening?

Pas na het maken van deze berekeningen wordt overgegaan tot een systeemkeuze en het ontwerp van de klimaatinstallatie. Verder wordt de berekening ook gebruikt voor het selecteren en aanvragen van diverse apparaten zoals: koelmachines, luchtbehandelingskasten, ventiloconvectoren, koelbalken en splitunits. Wij kunnen u tevens bijstaan om een goede installatie te ontwerpen aan de hand van deze berekening.

Warmteverliesberekening volgens de norm NBN EN 12831

Met een warmteverliesberekening (=transmissieberekening) wordt het totale warmteverlies van een gebouw of ruimte bepaald aan de hand van verschillende factoren. Denk hierbij aan alle verschillende ontwerptemperaturen van de inpandige ruimtes, de isolatiewaarden van de gevels en ramen, de minimale buiten temperatuur in de winter, de massa van het gebouw, het ventilatieverlies én het infiltratieverlies. Zo kan u ook gericht een offerte vragen en krijgt u ook daadwerkelijk vergelijkbare offertes binnen.

Start dus niet met bouwen of verbouwen zonder een warmteverliesberekening.

Een warmteverlies berekening is verplicht.  

Bij nieuwbouw en  grondige renovatie is een warmteverlies berekening volgens NBN EN 12831 een onontbeerlijke en dus verplichte berekening . De warmteverliesberekening per ruimte is trouwens noodzakelijk voor de berekeningsnota van het afgiftesysteem in het EPB-dossier.

Waarom een warmteverliesberekening?

Aan de hand van deze berekening word bestudeert hoeveel vermogen exact nodig is om aan de warmtevraag te kunnen voldoen. Op deze manier kan er een optimale installatie geplaatst worden die voldoet aan de hedendaagse energienormen. Verder kan een installateur de berekening ook gebruiken om te bepalen welke afgifte apparaten er in elke ruimte aanwezig moeten zijn. Indien gewenst kunnen wij instaan voor de opmaak van een radiatorlijst of verlegplan van vloerverwarming.

Een degelijke warmteverlies berekening vereist kennis, ervaring en tijd. Wij werken met speciale software, waarmee wij buiten het klassieke intikwerk, ook  BIM modellen en zelfs Sketchup modellen kunnen inlezen.

  • Analyse van het hygrothermisch gedrag van een gebouw.
  • Bepaling van de nodige ingrepen om te voldoen aan het opgelegde isolatieniveau.
  • Berekening van de warmteoverdrachtscoëfficiënten door transmissie en ventilatie.
  • Warmteverliesberekening door transmissie en ventilatie van een woning.
  • Bepaling van het globale isolatiepeil van een gebouw.
  • Berekening van het energieverbruik voor verwarming.
  • Analyse van de interne en externe warmtewinstfactoren van een gebouw.
  • Koellastberekening van een gebouw.

Opmaak Elektrische Schema's

Het dossier van de elektrische installatie van uw gebouw moet in orde en compleet zijn.

Het situatieschema en ééndraadsschema zijn verplichte documenten. Ze zijn bovendien nuttig om uw installatie zelf na te kijken als u zelf een kleine wijziging wilt uitvoeren.

EENDRAADSCHEMA:

De volledige elektrische installatie van uw woning bestaat uit verschillende stroombanen. Om dit alles duidelijk compact in kaart te kunnen brengen, is er een soort universele taal ontwikkeld in de vorm van een eendraadschema. Dit schema geeft de verdeling van de stroombanen weer met de hulp van een reeks conventionele elektriciteitssymbolen.
Op het eerste gezicht ziet dit er uiteraard onverstaanbaar uit, maar eens u de symbolen begrijpt, wordt alles duidelijk.

SITUATIESCHEMA:

Het situatieschema of situatieplan van de elektrische installatie is een grondplan van de woning dat door middel van elektriciteitssymbolen de plaats aanduidt van de borden, verbindingsdozen, aftakdozen, wandcontactdozen, lichtpunten, schakelaars en gebruikstoestellen
die op het eendraadsschema voorkomen. Dit schema is vaak wat minder compact dan het eendraadschema, maar het is wel wat duidelijker.

 

Schema’s KMO, industrie, winkels, restaurants

Op plaatsen waar een professioneel beroep wordt uitgevoerd, geldt ook een specifieke wetgeving. Uw elektrische installatie moet aan specifieke eisen voldoen om goedgekeurd te worden.

Alles start bij een compleet elektrisch dossier!