Bouwadvies En Expertise

Kom voor het bouwen met ons praten

Staat u op het punt een woning, kantoorruimte, winkelruimte, industrieel pand,… aan te kopen, te verbouwen of te renoveren? Voor elk vastgoed bespreken wij met u de mogelijkheden, begroten wij de kosten en kunnen wij zelf via onze projectmanagement er voor zorgen dat het vastgoed volledig wordt aangepast en ingericht volgens uw wensen. Indien u ook beroep doet op onze projectmanagement is dit advies volledig gratis.

Onze klanten

  • Verzekeringsmaatschappijen & verzekeringsmakelaars
  • Advocaten (bouwrecht)
  • Immo kantoren die hun klanten een extra service willen bieden
  • Particulieren met bouwproblemen of bouwschade
  • Bedrijven met bouwproblemen of bouwschade

U haalt in de voorbereidingsfase een specialist in huis. Beter voorkomen dan genezen.

Wilt u een neutrale expertise van uw bouwproblemen?

Wilt u een neutrale analyse van uw bouwproblemen en wilt u hiervoor een afspraak? Aarzel niet ons te contacteren. Ook als u schade heeft opgelopen aan uw onroerend goed kan u beroep doen op LivingComfortable.be Wist u dat er standaard in uw polis is voorzien dat u op kosten van de maatschappij een eigen expert kan aanduiden om uw belangen te verdedigen. Wij begroten de schade en onderhandelen met uw verzekeringsmaatschappij.

Comfortproblemen oplossen

Comfort primeert steeds op energiegebruik. Enerzijds gelden er wettelijke bepalingen over comfort in kantoorgebouwen. Anderzijds heeft comfort een impact op de prestaties van werknemers. Een slecht binnenklimaat met veel comfortproblemen heeft daarom naast een impact op de energiekost, ook een impact op de prestaties en indirect op de loonkost. De loonkost voor werknemers ligt voor een doorsnee kantoorgebouw ongeveer 100 maal hoger dan de energiekost.

In de praktijk merken we trouwens dat nieuwe gebouwen met een comfortprobleem ook dikwijls een problematisch energiegebruik hebben. Om beiden op te lossen, is het belangrijk dat samen met de klant de comfortparameters worden vastgelegd.

Dit is belangrijk voor :

  • de controle op de huidige instelpunten. Het is essentieel om vooraf vast te leggen binnen welke grenzen de instelwaarden dienen te liggen om een controle door te kunnen voeren en de nodige aanpassingen voor te stellen.
  • de input voor de analyse of controle van de energiegebruiken: bijvoorbeeld kloksturing, controle verlofdagen, graaddagencorrectie, e.a.
  • het beheren van conflictsituaties tussen gebouwgebruikers (die bepaalde comforteisen stellen) en de gebouwbeheerder (met als opdracht een lager energiegebruik na te streven)