Skip to main content

Elektrische keuring

Bij de verkoop van woningen geldt de verplichting enkel als de elektrische installatie dateert van voor 1 oktober 1981. Pas na die datum is het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) van kracht gegaan. Oude installaties zijn immers niet meer voorzien op de vele verbruikers die we vandaag op ons elektriciteitsnet aansluiten. Ééndraadsschema’s en situatieschema’s die nodig zijn voor een positief keuringsattest daarvoor kan u bij ons steeds terecht.