Skip to main content
Milieu

Particulieren

Ventilatie verslaggeving

De ventilatieverslaggeving ontwerp zorgt voor een ventilatie ontwerp. Dit gebeurt nadat de bouwheer zijn voorkeur voor een bepaald ventilatiesysteem heeft bezorgd. Op het ventilatieplan zal de locatie van het betreffende ventilatiesysteem terug te vinden zijn. Er wordt een voorstel gedaan voor het tracé van de ventilatiekanalen. Dit wordt visueel voorgesteld op het plan.

Elektrische keuring

Bij de verkoop van woningen geldt de verplichting enkel als de elektrische installatie dateert van voor 1 oktober 1981. Pas na die datum is het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) van kracht gegaan. Oude installaties zijn immers niet meer voorzien op de vele verbruikers die we vandaag op ons elektriciteitsnet aansluiten. Ééndraadsschema’s en situatieschema’s die nodig zijn voor een positief keuringsattest daarvoor kan u bij ons steeds terecht.

EPC

Residentieel

Het EPC is verplicht bij het te koop en te huur stellen van woningen, appartementen, studio’s, collectieve woongebouwen, … Na meer dan tien jaar en ruim een miljoen exemplaren, was het tijd voor een nieuw jasje. Met een duidelijk label en concrete aanbevelingen met stappenplan helpt het EPC u op weg naar een energiezuinige woning!

Het EPC ziet er sinds januari 2019 helemaal anders uit en bevat het nieuwe informatie. Het EPC is een stuk visueler, de woning krijgt een label en de aanbevelingen zijn een pak concreter. Heeft u nog een geldig EPC (van voor 1 januari 2019), dan bent u niet verplicht om een nieuw EPC te laten opmaken als u uw woning te koop of te huur aanbiedt. Toch kan het nieuwe EPC interessant zijn als u intussen renovatiewerken liet uitvoeren. Ook als u niet van plan bent om uw woning te verkopen of te verhuren, kan het nieuwe EPC u handige informatie geven, bijvoorbeeld bij renovatieplannen.

Lees meer

Gemeenschappelijke delen

Op datum van 1 januari 2020 is het mogelijk om een EPC te voorzien voor de gemeenschappelijke delen van een bestaand appartementsgebouw. Let op: in 2022 is de aanwezigheid van een attest verplicht ongeacht verkoop of verhuur.

Lees meer

 

Voor een nieuwbouw appartementsgebouw is de verplichting pas van toepassing tien jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.

Het EPC van de gemeenschappelijke delen moet opgemaakt worden per gebouw door een erkend Energiedeskundige. Om van een constructie te bepalen hoeveel gebouwen het bevat, wordt naar de interne circulatie gekeken. Is er interne circulatie mogelijk in het gebouwcomplex, zal het doorgaans over één gebouw gaan.

Wat bevat het EPC voor gemeenschappelijke delen?

 • Alle omhullende schildelen van het BV van het gebouw met uitzondering op openingen van individuele eenheden:
  • Dak
  • Buitenmuren
  • Onderste vloer
  • Openingen gemeenschappelijke delen (ramen, deuren, …)
 • Wanden en vloeren tussen individuele eenheden
 • Collectieve installatie
  • Ruimteverwarming
  • Koeling
  • Sanitair Warm Water
  • Ventilatie
 • PV installatie ook al is deze van 1 specifieke wooneenheid
 • Bij minstens 5 wooneenheden wordt de verlichting in circulatie ruimtes meegeteld

Installaties die enkel gemeenschappelijke ruimtes bedienen worden niet meegerekend in de EPC gemeenschappelijke delen. Vanaf 5 eenheden wordt de verlichting in rekening gebracht. Wij kunnen deze regelgeving/verplichting nakomen conform Vlaamse Wetgeving.