Skip to main content

Verwarmingsaudit

De eigenaar van een centraal stooktoestel, met een nominaal totaal geïnstalleerd vermogen van meer dan 100 kW of bestaande uit meerdere ketels, moet een verwarmingsaudit laten uitvoeren van de gehele verwarmingsinstallatie om de 2 jaar bij stookolie en om de 4 jaar bij aardgas, propaan en butaan.

Deze verwarmingsaudit wordt uitgevoerd door een erkende technicus verwarmingsaudit, in de volgende gevallen:

  • het centraal stooktoestel, gevoed met vloeibare of gasvormige brandstof, heeft een totaal geïnstalleerd nominaal vermogen groter dan 100 kW;
  • de verwarmingsinstallatie bestaat uit meerdere ketels.

De werkwijze voor de uitvoering van dit type audit werkt met de software H100, ter beschikking gesteld door de Vlaamse overheid.

Wetgeving