Skip to main content

Energieplan

Grote ondernemingen moeten tegenwoordig vaak een energieplan of energiestudie laten maken. Geldt dat ook voor uw bedrijf? Lees hier wat een energieplan is, wie het mag uitvoeren en wanneer het verplicht is.

Besluit Energieplanning

Wat is een energieplan?

Een energieplan is een evaluatie van de energie-efficiëntie van een bedrijf of een bepaalde vestiging van een groot bedrijf. Bij deze evaluatie komen de organisatie, het beheer en de uitrusting ervan aan bod. Het gaat hierbij alleen om al bestaande activiteiten en installaties. Vervolgens worden de resultaten systematisch en objectief gedocumenteerd. Ook mogelijke maatregelen om de energie-efficiëntie te verbeteren worden in een energieplan opgenomen. Deze maatregelen moeten concreet zijn. Het doel van een energieplan is om het energieverbruik van ondernemingen te laten dalen.

Het opstellen van een energieplan is voor sommige bedrijven verplicht om hun milieuvergunning te kunnen vernieuwen. Dit geldt voor grote ondernemingen die per jaar meer dan 0,1 petajoule (PJ) aan energie verbruiken.

Wat is een energiestudie?

Heeft uw bedrijf in de afgelopen paar jaar al een energieplan laten opmaken? En gaat u nu iets veranderen aan bijvoorbeeld een bestaande installatie? Dan is mogelijk een wijziging van de eerder verleende milieuvergunning nodig. Dat is het geval als uw onderneming door deze verandering, zoals in de operationele inrichting, minimaal 10 Tj per jaar meer aan primaire energie gaat verbruiken. U laat dan niet een nieuw plan maken, maar een studie.

Het verschil met een plan is dus dat het bij een studie gaat om wijzigingen en nieuwe activiteiten in vergelijking met de eerder verleende vergunning. De studie vergelijkt de energie-efficiëntie van uw nieuwe inrichting met die van vergelijkbare inrichtingen.

Soms is een energie audit verplicht. Dat geldt voor grote ondernemingen met meer dan 250 FTE aan werknemers en/of een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro en meer dan 43 miljoen euro op de balanstotaal.

Heeft uw bedrijf een Energieplan nodig?

Bedrijven met een jaarlijks primair energieverbruik van 0,1 PJ hebben de verplichting om energie-analyses uit te voeren in het kader van het ‘Besluit Energieplanning’ (wet van 16 juli 2004). 0,1 PJ komt overeen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 11,1 GWh of een jaarlijks aardgasverbruik van 36 GWh. Indien een uitbreiding ervoor zorgt dat de grens van 0,1 PJ wordt overschreven, is eveneens een energieplan vereist.

Waarom een energieplan laten uitvoeren?

Is uw onderneming energie-intensief? Dan bent u in het kader van het klimaat- en energiebeleid van de overheid verplicht dit door te geven. Grote ondernemingen die elk jaar minimaal 0,1 PJ aan energie verbruiken, moeten een energiestudie of -plan laten maken en deze bijsluiten bij de aanvraag van een nieuwe milieuvergunning. U mag niet zelf zo’n plan door medewerkers laten opmaken. Dit geldt ook voor energiestudies. Enkel een erkend energiedeskundige mag dit voor uw onderneming opstellen.

Een energieplan is soms dus verplicht, maar er zijn steeds meer bedrijven die niet om die reden een dergelijk plan laten maken. Zij doen dat om meer of andere mogelijkheden te vinden om stroom, en dus geld, te besparen.

Opstellen van een energieplan of energiestudie

Wilt u een energieplan of -studie laten opstellen? Dat mag u niet laten doen door bijvoorbeeld een werknemer van uw bedrijf of ‘iemand die er wel wat vanaf weet’. De gevraagde plannen of studies over energieverbruik zijn enkel geldig als ze zijn opgesteld door een erkende energiedeskundige die aanvaard is door het Vlaams Energieagentschap (VEA).

LivingComfortable.be kan u helpen bij het opstellen van een energieplan, het maken van een energiestudie en met de jaarlijkse rapportering en met het uitvoeren van de maatregelen. Neem hier contact met ons op.

Geldigheidsduur van energieplannen

Zodra het plan voor uw onderneming is goedgekeurd, is deze nog vier jaar geldig. Eventuele wijzigingen in een installatie of de inrichting moet u wel doorgeven.