Skip to main content
Milieu

Bedrijven

Verwarmingsaudit

De eigenaar van een centraal stooktoestel, met een nominaal totaal geïnstalleerd vermogen van meer dan 100 kW of bestaande uit meerdere ketels, moet een verwarmingsaudit laten uitvoeren van de gehele verwarmingsinstallatie om de 2 jaar bij stookolie en om de 4 jaar bij aardgas, propaan en butaan.

Wetgeving: Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 over het onderhoud en het nazicht van [centrale] stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater

Deze verwarmingsaudit wordt uitgevoerd door een erkende technicus verwarmingsaudit, in de volgende gevallen:

het centraal stooktoestel, gevoed met vloeibare of gasvormige brandstof, heeft een totaal geïnstalleerd nominaal vermogen groter dan 100 kW;
de verwarmingsinstallatie bestaat uit meerdere ketels.
De werkwijze voor de uitvoering van dit type audit werkt met de software H100, ter beschikking gesteld door de Vlaamse overheid.

Koeltechnische Lektest Certificatie

Vlaanderen

LNE (Vl. Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie) is de verantwoordelijke administratie voor de milieuwetgeving in het Vlaams Gewest.

Periodieke lek-dichtheidscontroles moeten uitgevoerd worden door een bevoegde koeltechnicus, in functie van de installatie, volgens de koelmiddel-inhoud:

≥ 3 kg jaarlijks;
≥ 30 kg twee maal per jaar;
≥ 300 kg vier maal per jaar + verplicht lekdetectiesysteem;

Maandelijkse visuele controle

 

Brussel Hoofdstedelijk Gewest

Het BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer) is de verantwoordelijke administratie voor de milieuwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Periodieke lek-dichtheidscontroles moeten uitgevoerd worden door een bevoegde koeltechnicus, in functie van de installatie, volgens de koelmiddel-inhoud:

≥ 3 kg (of 10 kW elektrisch vermogen) jaarlijks;
≥ 30 kg twee maal per jaar;
≥ 300 kg vier maal per jaar + verplicht lekdetectiesysteem;

Maandelijkse visuele controle

 

Wallonië

Het AWAC(Agence Wallonne de l’Air et du Climat) is de verantwoordelijke administratie voor de milieuwetgeving in het Waals Gewest.

Periodieke lek-dichtheidscontroles moeten uitgevoerd worden door een bevoegde koeltechnicus, in functie van de installatie, volgens de koelmiddel-inhoud:

≥ 3 kg (of 12 kW elektrisch vermogen) jaarlijks;
≥ 30 kg twee maal per jaar;
≥ 300 kg vier maal per jaar + verplicht lekdetectiesysteem;

Maandelijkse visuele controle

Energie Audit – Grote Ondernemingen

Energie Audits voor grote ondernemingen

Vestigingen met meer dan 250 werknemers zijn wettelijk verplicht een audit uit te voeren. Vestigingen met minder dan 250 mensen dienen ook een audit uit te voeren, als de jaaromzet 50 miljoen euro overschrijdt en het jaarlijkse balanstotaal hoger is dan 43 miljoen euro.

Als voor een onderneming met verschillende vestigingen deze cijfers niet bekend zijn, dan dient de onderneming zelf een verdeling van deze financiële cijfers uit te werken. Deze zal gecontroleerd worden door de milieu-inspectie.

Energiesparen.be

Energie audit voor milieuvergunning

Als uw bedrijf een grote verbruiker is moet er bij iedere aanvraag, verlenging of vernieuwing voor een milieuvergunning een energieaudit toegevoegd worden.

Wanneer u een uitbreiding aanvraagt wegens een wijziging in de installaties, energiecriteria of oppervlakte van uw vestiging zult u ook hiervoor een energieaudit moeten bijvoegen.

LivingComfortable.be heeft de expertise en kennis van regelgeving om u hierbij tot dienst te zijn.

EPC – Niet Residentieel

Wie zijn horeca- of handelszaak, kantoor, praktijk, B&B, … verkoopt of verhuurt, moet vanaf 2020 over een geldig EPC beschikken. Er zijn enkele uitzonderingen.

Bovendien moeten enkele elementen uit het EPC vermeld worden in advertenties of bekendmakingen waarin het pand te koop of te huur wordt aangeboden. De advertentieplicht geldt voor eigenaars, maar ook voor makelaars, notarissen, …

Het EPC kan u nu al laten opmaken.

Met dit nieuwe EPC willen we aandacht geven aan een belangrijke gebouwengroep waar nog veel energiewinst te halen is. We streven in Vlaanderen naar een energiezuinig gebouwenpark tegen 2050, zowel op de woningmarkt als bij de bedrijven en organisaties!