Skip to main content

Potentieel scans

Een complete audit lijkt u (voorlopig) niet opportuun?

Onze specialisten maken ter plaatste een selectie van verder te onderzoeken maatregelen op basis van hun jarenlange ervaring. U krijgt een overzicht van de potentiële impact van deze maatregelen en desgewenst ook een actieplan om tot de uitvoering ervan over te gaan.

Het uitvoeren van een potentieelscan bestaat uit volgende onderdelen:
  • Analyse van de beschikbare gegevens: overzicht van de totale energieverbruiken en benchmarking;
  • Uitvoeren van de nodige plaatsbezoeken, incl. nodige tijd met gebouwbeheerder voor inzicht te krijgen in het historische en toekomstige gebruik van het gebouw;
  • Opmaak inventarisatie met foto’s en analyse van de relevante gebouwdelen en technische installaties met het oog op energiebesparende maatregelen;
  • Conditie van de energetisch significante onderdelen: inschatting op basis van leeftijd, zichtbare of gemelde gebreken en defecten. Hiervoor wordt de NEN2767 als basis genomen.
  • Inventarisatie en analyse van energiebesparende maatregelen, incl. toelichten van maatregelen in functie van besparingspotentieel en investeringsnoden (totale actuele kost).
  • Toelichting van de voorgestelde maatregelen aan de gebouwbeheerder op locatie en na diens feedback eenmalig aanpassingen in de potentieelscan doorvoeren.
  • Opmaak van een definitief potentieelscanrapport per gebouw en een globaal plan van aanpak voor het gebouwpark van grote organisaties.

 

Het potentieelscanrapport bevat:

  • een opsomming en een bespreking van de mogelijke energiebesparende maatregelen met inbegrip van het besparingspotentieel. Energiebesparende maatregelen zijn onder andere: isolatie van de gebouwschil (dak, vloer, muur) , verbetering schrijnwerk, aanpassing regelingen, relighting, stookplaatsrenovatie, PV installatie, renovatie koeling, warmtepompen en WKK, sub-metering en energiemonitoring, …
  • een prioriteitenvolgorde. Die houdt rekening met de toestand van het onderdeel, de impact op de andere maatregelen en de praktische uitvoerbaarheid (meest natuurlijke uitvoeringsmoment).
  • een overzicht van de investeringskosten, de besparingen, de geraamde terugverdientijd en de geraamde besparing op primaire energie & CO2-uitstoot. De maatregelen worden beoordeeld volgens terugverdientijd (‘TVT’) en totale actuele kost (‘TAK’).