Skip to main content
Energie

Studie

Potentieel scans

Een complete audit lijkt u (voorlopig) niet opportuun?

Onze specialisten maken ter plaatste een selectie van verder te onderzoeken maatregelen op basis van hun jarenlange ervaring. U krijgt een overzicht van de potentiële impact van deze maatregelen en desgewenst ook een actieplan om tot de uitvoering ervan over te gaan.

Energie Concept Studie

In samenspraak met u bepalen we het beste energieconcept voor uw gebouw of site op basis van de isolatiegraad, de energiedrager, de productie en de distributie, in die volgorde.