Energie

Auditering

Energie Audits

Energie Audits voor grote ondernemingen

Vestigingen met meer dan 250 werknemers zijn wettelijk verplicht een audit uit te voeren. Vestigingen met minder dan 250 mensen dienen ook een audit uit te voeren indien de jaaromzet 50 miljoen euro overschrijdt en het jaarlijkse balanstotaal hoger is dan 43 miljoen euro.

Indien voor een onderneming met verschillende vestigingen deze cijfers niet bekend zijn, dan dient de onderneming zelf een verdeling van deze financiële cijfers uit te werken. Deze zal gecontroleerd worden door de milieu-inspectie.

Energiesparen.beDownload onze whitepaper

Energie audit voor milieuvergunning

Indien uw bedrijf een grote verbruiker is moet er bij iedere aanvraag/verlenging/vernieuwing voor een milieuvergunning een energieaudit toegevoegd worden.

Indien u een uitbreiding aanvraagt omwille van een wijziging in de installaties, energiecriteria of oppervlakte van uw vestiging zal u ook hiervoor een energieaudit moeten bijvoegen.

LivingComfortable.be heeft de expertise en kennis van regelgeving om uw hierbij tot dienst te zijn.

Thema Audit

U vraagt, wij leveren

Als u al weet of vermoedt waar u de grootste besparingen kunt realiseren, beperken we de audit tot dit specifieke item (bv. koeling). Dit resulteert in een gedetailleerd plan met energiebesparende maatregelen en een opbrengsten-uitgavenanalyse.