Skip to main content

Energie Boekhouding

Een energieboekhouding is een controle-instrument voor energiezorg dat het energie- en waterverbruik van gebouwen in beeld brengt en analyseert. Een energieboekhouding is gebaseerd op een regelmatige registratie, analyse en rapportage van het elektriciteits-, brandstof- en waterverbruik. Daarbij worden de opgemeten verbruiken vergeleken met referentiewaarden en verwachte verbruiken.

Energiezorg realiseren in (overheids)gebouwen bestaat uit een aantal stappen:

  • inventariseren van de gebouwen en technische uitrusting;
  • het energieverbruik volgen door middel van een energieboekhouding;
  • zicht krijgen op het besparingspotentieel van de gebouwen door middel van een energieaudit;
  • per gebouw een plan van aanpak opstellen voor mogelijke investeringen die de energie-efficiëntie van de gebouwen verbeteren.