Skip to main content
Energie

Analyse

Thermografie - Infrarood

Thermografie of infraroodmeting is een onderzoek waarbij de infrarode straling van het te onderzoeken voorwerp omgezet wordt naar een visueel warmtebeeld met behulp van een infraroodcamera:

 • Lekdetectie
 • Opsporen koudebruggen
 • Luchtlekken (in combinatie met blowerdoor)
 • Isolatieproblemen
 • Elektrische inspecties
 • Mechanische inspecties

Elektrische Energiemeting kWh verbruik

De eerste stap op weg naar het verlagen van de energierekening.

Met elektrische Energy Loggers worden gemakkelijk bronnen van energieverspilling opgespoord. Ontdek waar en wanneer energie wordt verbruikt binnen uw installatie, vanaf de service-ingang tot de afzonderlijke schakelingen. Het profileren van het energieverbruik binnen uw installatie helpt u de mogelijkheden tot energiebesparing te identificeren en voorziet u van de gegevens die nodig zijn om actie te ondernemen.

Energie Monitoring

Door het opvolgen van uw eigen energetische verbruik merkt u in veel gevallen al snel waar de energie verloren gaat. Op deze manier kan u snel bijsturen en u zelf voor nieuwe uitdagingen zetten. LivingComfortable.be zoekt voor u een platform op maat waarbij u al uw noden in 1 handomdraai kan bekijken. Wij helpen u graag om u mijlpalen te bereiken en uw energie factuur te verlagen.

Energie Boekhouding

Een energieboekhouding is een controle-instrument voor energiezorg dat het energie- en waterverbruik van gebouwen in beeld brengt en analyseert. Een energieboekhouding is gebaseerd op een regelmatige registratie, analyse en rapportage van het elektriciteits-, brandstof- en waterverbruik. Daarbij worden de opgemeten verbruiken vergeleken met referentiewaarden en verwachte verbruiken.

Energiezorg realiseren in (overheids)gebouwen bestaat uit een aantal stappen:

 • inventariseren van de gebouwen en technische uitrusting;
 • het energieverbruik volgen door middel van een energieboekhouding;
 • zicht krijgen op het besparingspotentieel van de gebouwen door middel van een
  energieaudit;
 • per gebouw een plan van aanpak opstellen voor mogelijke investeringen die de energie-
  efficiëntie van de gebouwen verbeteren.