Skip to main content

Dienst

Een individuele energiedoorlichting voor bedrijven.

Uw gebouw wordt grondig geïnventariseerd en geanalyseerd. Dit resulteert in een gedetailleerd plan van aanpak met energiebesparende maatregelen en een kosten-batenanalyse voor de totaliteit van het gebouw en zijn installaties.

Welke mogelijkheden zijn er om de isolatiewaarde van het gebouw te verhogen? Is de prijs die u voor elektriciteit, gas of stookolie betaalt marktconform? Is het volledige verbruik en vermogen wel te verklaren? Zijn er vermogenspieken of sluipverbruiken die vermeden kunnen worden?

Dit zijn allemaal vragen die we met een energiescan kunnen beantwoorden.